Xe bán hủ tiếu 1M6x60x1M95

Xe bán bánh canh 1M2x60x1M95

Tủ bán phở 1M4x60X1M95

Tủ bán lẩu 1M4x60x2M