Tủ bán phở 1M8x1M2x1M95

Tủ bán phở 1M4x60X1M95

Xe bán hủ tiếu 1M2x60x1M95

Tủ bán bún bò 1Mx60x1M7

Tủ bán bánh mì bún phở 1M2x60x2M