Xe bán phá lấu 1M2x60x1M95

Tủ bán gà ủ muối 1M2x60x1M95

Xe bánh bao 1M2x60x1M95

Xe bán gà ủ muối 1M4x60x1M95

Tủ bánh mì thức ăn nhanh 1Mx60x1M8