Xe trà bí đao hạt chia 1M2x60x1M95

Xe nước ép trái cây sinh tố 1M2x60x1M95

Xe sinh tố trái cây nước ép 1M2x60x1M95

Xe nước ép trái cây 1M2x60x1M95

Xe trà sữa cà phê trà trái cây 1M2x60x1M95

Xe sinh tố nước ép trái cây 1M4x60x1M8

Xe sinh tố nước ép trái cây 1M8x60x1M95